Gwlad Gwlad

EnglishCymraeg

Do you want to learn to sing or pronounce the Welsh National Anthem?
You may even want to learn a harmony part: alto, tenor or bass. This brand new app from the National Library of Wales and etoapps will help you. Gwlad Gwlad will also give you an insight into the history of this wonderful song.

 • Learn the correct pronunciation of the Welsh words of Hen Wlad fy Nhadau.
 • Learn to sing the melody by selecting Female Melody or Male Melody.
 • Individual harmony parts can also be chosen and learnt: Alto, Tenor or Bass.
 • It can be practised from slow speeds to the speed at which it is popularly sung.
 • Practise in phrases or sentences. Start and stop points can be easily chosen and these sections can be repeated at the various speed until mastered.
 • Whilst learning your individual part you will have an instrumental accompaniment, your own part sung for you and eventually the other three parts for you to experience singing with others in harmony.
 • Follow the music notation and words for each part which are shown on the screen with a real time Beat Counter appearing above the music. This will keep you in time as would a conductor. The words are also highlighted in their appropriate place.
 • You don't have to be able to read music to learn but you will have a better understanding of the music notation after singing with Gwlad Gwlad.
 • Gwlad Gwlad also gives the history of the music, lyrics and composers, illustrating the wealth of the National Library of Wales's collections.

Gwlad Gwlad will enable people of all ages and background in Wales and throughout the world to sing the Welsh national anthem.

Ydych chi eisiau dysgu sut i ganu’r llinell alto, tenor neu fas i’r Anthem Genedlaethol?
Neu efallai eich bod yn adnabod rhywun sydd eisiau canu ac ynganu geiriau’r Anthem am y tro cyntaf. Bydd yr app newydd sbon hwn gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru ac etoapps yn eich helpu i wneud hynny. Mae Gwlad Gwlad hefyd yn rhoi i chi hanes y darn hyfryd hwn.

 • Gallwch ddysgu sut i ganu Hen Wlad fy Nhadau ar y ffurf y cyhoeddwyd y darn gyntaf.
 • Gallwch ddewis a dysgu’r lleisiau mewn harmoni: alto, tenor neu fas.
 • Gallwch ymarfer ar gyflymder araf neu ar y cyflymder mae’n cael ei chanu fel arfer.
 • Gallwch ymarfer cymalau neu frawddegau. Gallwch ddewis mannau cychwyn a stopio yn rhwydd a gallwch ailadrodd yr adrannau hyn ar wahanol gyflymderau tan i chi eu meistroli.
 • Wrth ddysgu eich rhan unigol bydd gennych gyfeiliant offerynnol, eich rhan eich hun wedi ei ganu drosoch, ac yn y pen draw y tri llais arall er mwyn rhoi i chi’r profiad o ganu mewn harmoni ag eraill.
 • Dilynwch y nodiant cerddorol a’r geiriau ar gyfer pob llais ar y sgrin gyda Mesurydd Curiad yn ymddangos uwchlaw’r gerddoriaeth. Bydd hyn yn sicrhau eich bod yn cadw’r curiad fel y buasai arweinydd yn ei wneud. Mae’r geiriau hefyd wedi eu hamlygu yn y man priodol.
 • Wrth ddysgu eich rhan unigol bydd gennych gyfeiliant offerynnol, eich rhan eich hun wedi ei ganu drosoch, ac yn y pen draw y tri llais arall er mwyn rhoi i chi’r profiad o ganu mewn harmoni ag eraill.
 • • Nid oes rhaid i chi allu darllen cerddoriaeth i ddysgu ond bydd gennych well dealltwriaeth o nodiant cerddorol wedi i chi ganu gyda Gwlad Gwlad.
 • • Mae Gwlad Gwlad hefyd yn rhoi hanes y gerddoriaeth, y geiriau a’i chyfansoddwyr, wedi’i ddarlunio â delweddau o’r llawysgrifau cynharaf o’r anthem sydd ar gadw nghasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Bydd Gwlad Gwlad yn galluogi pobl o bob oed a chefndir yng Nghymru a thrwy’r byd i ganu anthem genedlaethol Cymru.

Item Eitem Description Disgrifiad Price
Gwlad Gwlad! - The National Anthem of Wales Gwlad Gwlad: Yr Anthem Genedlaethol Cyrmru Learn to sing the national anthem of Wales. Learn to pronounce with spoken words, then sing them along with others. You can learn the male and female melodies or the harmony parts for Alto, Tenor and Bass . Dysgwch sut i ganu’r llinell alto, tenor neu fas i’r Anthem Genedlaethol? Neu efallai eich bod yn adnabod rhywun sydd eisiau gallu canu ac ynganu’r geiriau’r Anthem am y tro cyntaf. £2.49

Screenshots - click to enlarge

App menu - the national anthem of Wales Bass part - the national anthem of Wales Evan James - the national anthem of Wales Female melody - the national anthem of Wales Original manuscript - the national anthem of Wales

Cliciwch i chwyddo

Dewislen - Yr Anthem Genedlaethol Bas - Yr Anthem Genedlaethol Evan James - Yr Anthem Genedlaethol Alaw Menyw - Yr Anthem Genedlaethol Llawysgrif - Yr Anthem Genedlaethol